TR EN

AR-GE

 

Kendi sektöründe en modern ve donanımlı ünitelerden olan Matel laboratuarında tesis üretimlerinin kontrollü olarak gerçekleşmesi ve arama çalışmalarına ışık tutulmasının yanında bölge firmalarının da laboratuar ihtiyaçları karşılanmaktadır. Ayrıca endüstriyel hammaddeler konusunda yapılan yoğun AR&GE çalışmaları ile seramik sektörüne bir çok yeni hammadde kazandırılmıştır. Bu laboratuarlar;

Kimyasal, Fiziksel ve Minaralojik Analiz laborauarları olmak üzere üç bölümdem oluşmaktadır. Kimyasal Analiz laboratuarında Kimyasal ve tane boyu dağılım analizleri yapılmaktadır. Kimyasal Analizler Siemens SRS 3000 ve Spectro IQ modellerindeki X-ray spektrometrelerle yapılmakta olup, tüm standartlar ulaslar arası sertifikalıdır. 

Tane Boyut Dağılım Analizleri ise sedimantasyon prensibi ile 0-300 mikron arasında analiz yapabilen Sedigraph 5100 ve 0-2000 mikron arası ta-ne boyut dağılımını hem kuru hem de yaş olarak gerçekleştirebilen Malvern Mastersize 2000 cihazı ile yapılmaktadır.

Mineralojik Analiz laboratuarında ise belleğinde binlerce mineral bulu-nan Siemens D 5000 X-Ray Difraktometre ile analiz yapılmakta ve her türlü malzemenin mineralojik yapısı belirlenebilmektedir.

 

Modern cihazlarla donatılmış Fizik laboratuarında seramik hammaddele- rine yönelik karo-fayans, döküm ve elek analizleri ile birlikte talep edilen tüm fiziksel testler yapılabilmektedir. 

Hammadde proses ve son ürün kontrollerinin yanı sıra, Matel laboratuarlarında gerek sektöre yeni ürün sağlanması, gerekse mevcut sistemin iyileştirilmesi için, eğitimli ve tecrübeli personeller tarafından yoğun AR&GE çalışmaları sürdürülmektedir.