TR EN

ÇEVRE POLİTİKASI

 
Matel Hammadde Sanayi ve Ticaret A.Ş. üst yönetim desteği ve tüm çalışanlarıyla birlikte;
 
-Çevreyi ve doğayı koruma konusunda üzerimize düşen yasal sorumlulukları yerine getirerek ülkemizde geçerli olan yasal mevzuatı uygulamayı,
 
-Çevre ile ilgili resmi ve özel kuruluşların faaliyetlerine katılarak destek vermeyi,
 
-Her meslekten ve toplumun her kesiminden insanlara kendi uğraş alanları ile ilgili çevreci bir yaklaşım tarzı kazandırmayı,
 
-Paydaşların içinde yaşadıkları ekolojik çevre sistemlerini anlamalarını ve sistem içindeki yerlerini kavramalarını sağlayarak, paydaşlara çevre sorunlarının çözümüne etkin katılım yönünde beceri ve alışkanlıkları kazandırmayı,
 
-Yaşadığımız çevreyi çocuklarımızdan ödünç aldığımız bilinciyle, tüm süreçlerimizin planlaması ve uygulamasında çevreyle uyumlu sürekli gelişmeyi ve iyileşmeyi toplumsal bir görev olarak kabul etmeyi,
 
-Çevre kirlenmesine neden olabilecek etkenleri en aza indirmek, kaynakları akılcı ve tasarruflu kullanmak için atıkları azaltıcı geri dönüşüm teknikleri uygulamayı,
 
 
Kamuoyunun bilgisine açık olarak Toplam Kalite Yönetimi bütünü içerisinde çevre kalitesinin devamlılığının sağlanmasını taahhüt ediyoruz. Çevreye duyarlı olan ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluğunun bilincinde olan MATEL kamuoyunda madencinin doğayı tahrip ettiği ve çevre sorunlarına duyarsız kaldığı şeklinde oluşan yanlış değerlendirmelerin ve olumsuzlukların ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak ve sektörümüzde faaliyet gösteren diğer firmalara da örnek olmak amacıyla maden sahalarında ağaçlandırma yapma kararı almıştır. Bu karar doğrultusunda 1993 yılından bugüne kadar madeni alınarak rezervi biten sahalar ağaçlandırılmış olup, bundan   sonra da madeni alınarak rezervi bitecek alanlarda ağaçlandırma çalışmalarına devam edilecektir.                                                 
 
Matel bu çalışmaların sonucu olarak İstanbul Sanayi Odası tarafından 2000 yılı İSO Sanayi İşletmeleri Çevre Özendirme Ödülü ile ödüllendirilmiştir. Madencilik sektöründe bir kuruluşa ilk defa böyle bir ödül verilmiş olup, sektörde diğer firmaların çalışmalarını teşvik edici niteliktedir.