TR EN

Kalite Politikası

POLİTİKAMIZ

Bir Elginkan kuruluşu olan ve ebedi müessese olma amacını temel kabul eden Matel, tüm faaliyetlerinde topluluğa yıllardır yol gösteren prensiplere ve kalite anlayışına uymayı en temel hedef olarak benimsemiştir.

Müşteri odaklı bir firma olarak, müşterilerin ihtiyaç ve taleplerinin tespit edilip yerine getirilmesini sağlayarak sektördeki güvenilir firma imajını sürdürmek, ürün ve hizmet kalitesini yükseltip sürekli kılmak amacındadır.

Aynı zamanda, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre ve kullanılabilir doğal kaynaklar bırakmak için, mevcut yasal şartlara uymayı, tükenebilir enerji kaynaklarını doğru kullanmayı, atıkların azaltılıp geri dönüşümlerini sağlayarak kirliliği önlemeyi, çevresel etkileşim içinde bulunduğu tüm taraflarla iletişim halinde olmayı, çevre standardı şartlarına uyarak etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

Verimliliğin ve karlılığın tüm çalışanlarının ve beraber iş yaptığı tüm kuruluşların katılımı ile yükseltilebileceğinin bilincinde olup temel işbirliği ve karşılıklı saygı esaslarını her şeyden önce tutar.

Yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği mevzuat ve yönetmelikleri doğrultusunda çalışanlarının kendi iş sağlığı ve güvenliği sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamayı, yaralanma ve sağlık bozulmalarının önüne geçmeyi, iş sağlığı ve güvenliği performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamayı taahhüt eder.

Matel Yönetim Sistemi, yukarıda anılan hedefleri gerçekleştirmek için çalışırken ülkemiz madenciliğinin geliştirilmesinde öncülük etmeyi içinde yaşadığı topluma karşı duyduğu sorumluluk ve saygının bir gereği sayar.